पुरंदर तालुक्यातील २६४ आंगणवाड्यांना टाळे

Share now

Advertisement

  मानधन वाढ देता का…….माननवाढ राज्य शासनाकडे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचा आक्रोश…… अंगणवाडी ताई संपावर……

Advertisement

अमोल बनकर

Advertisement

सासवड (प्रतिनिधी) पुरंदर तालुक्यातील एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत २६४ अंगणवाड्यांपैकी ७ अंगणवाडी या नियमितपणे आज उघडल्या होत्या.

Advertisement

अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेने  पुकारलेल्या राज्यव्यापी संपामध्ये अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी सहभाग नोंदवल्यामुळे बेमुदत संपावर गेलेल्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांमुळे लहान बालकांच्यात कुपोषणाचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.ं

Advertisement

       पुरंदर तालुक्यातील सात ७ अंगणवाड्यांच्या माध्यमातून बेलसर १(बिट) नियमित सेविका ३ मिनी मदतनिस १ तर माळशिरस १ (बिट) नियमित सेविका ४  मदतनिस २ अशा एकुण १० कर्मचाऱ्यांनी सध्या संपामध्ये सहभाग नोंदवला नसून त्यांनी आपले दैनंदिन कामकाज सुरू ठेवले आहे. 

Advertisement

        तर पुरंदर तालुक्यातील सासवड, चांबळी, बेलसर १, बेलसर २, परिंचे, माळशिरस १, माळशिरस २, वाल्हे,  निरा, या बीट मध्ये नियमित सेविका २१५, मिनी अंगणवाडी सेविका ३८, मदतनीस १८३ असे एकूण ४३६ कर्मचारी सध्या तालुक्यामध्ये कार्यरत आहेत.

Advertisement

यापैकी संपावर नियमित सेविका २०८ मिनी सेविका ३८ मदतनीस १८० असे ४२६ कर्मचारी संपावर संपावर गेल्याने ग्रामीण भागातील लहान मुलांचे लाईफ लाईन सध्या बंद झाली आहे यामुळे कुपोषणाचे प्रमाण वाढण्याचे देखील शक्यता वर्तवली जात आहेत.

Advertisement

          महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी  संघाने राज्य शासनाकडे राज्य सरकारची  मानधन वाढ दया, दरमहा पेन्शन लागू करा., अंगणवाडी कर्मचारी  यांना ग्रॅज्युटी लागू करा, आहारातील  दरवाढ  करून  इंधन  दर  वाढवावे,

Advertisement

अंगणवाडी कर्मचारी यांना आजारपणची  रजा मंजूर  करा, मिनी अंगणवाडी केंद्राचे नियमित अंगणवाडी केंद्रात रूपांतर  करावे, अंगणवाडी सेविकांना एवढेच  मानधन  मदतनीस  यांना देण्यात यावे, पोषण  ट्रकर मराठी  करून  दया,

Advertisement

नवीन  मोबाईल तातडीने दया, आजारपनाची  रजा  मंजूर करा, अंगणवाडी केंद्राचे थकीत  भाडे  दया अशा मागण्यांचे निवेदन शासनाकडे सादर केले आहे.

Advertisement

कोट……..

Advertisement

       शासनाने  तातडीने आम्ही केलेल्या मागण्या  सोडवाव्यात अन्यथा २८फेब्रुवारी पासून मंत्रालाय आझाद  मैदान  येथे  विशाल  मोर्चा काढणार आहे

Advertisement

  निलेश  दातखिळे, राज्य उपाध्यक्ष

Advertisement

कोट……..

Advertisement

पुरंदर तालुक्यातील २६४ अंगणवाड्यांपैकी ७ अंगणवाडी सुरू आहेत. अंगणवाडी कर्मचारी संघटनांच्या कडून निवेदन प्राप्त झाले असून सदरचे निवेदन हे वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठवले आहे. 

Advertisement

धनराज गिराम , प्रकल्प अधिकारी पुरंदर

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *