नाझरेेेे धरणातून या क्यूसेक्सने प्रवाह सुरू

Share now

Advertisement

नाझरे
१७/८/२०२२
वेळ – सकाळी ६.००

Advertisement


WL 677.02mtr
788.00mcft

Advertisement


G.sto-22.319mcu
थेट sto-16.635mcu

Advertisement


100%
पाऊस-0/376 मिमी
आवक 15.31mcft

Advertisement


कालवा 54 av-31.50 क्यूसेक्सने वेेेगाने प्रवाह सुरू आहे
डिस्क:-140/av:-58

Advertisement


बहिर्वाह 7.76mcft
mcft मृत सामग्री 200 mcft

Advertisement

थेट सामग्री 588.00 mcft.

Advertisement

दिनांक 16/8/2022 रोजी नाझरे मध्यम प्रकल्प मध्ये 99% पाणी साठा झाला असून नाझरे शाखा कालवा सायंकाळी 4.00 वा. कालव्यावरील पाझर तलाव फिडींग साठी कालवा 54 क्युसेकने सोडण्यात आला आहे.

Advertisement

दिनांक 16/8/2022 रोजी सायंकाळी 7.00 वा.नाझरे मध्यम प्रकल्प 100%भरला आहे. अशी माहिती नाझरे धरणाच्या अधिकारी विश्वास पवार यांनी दिली

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published.