नाझरे आजही ओव्हरफ्लो नाहीच…….

Share now

Advertisement

नाझरे
१६/८/२०२२
वेळ – सकाळी ६.००

Advertisement


WL 676.91mtr
772.69mcft

Advertisement


G.sto-21.880mcu
थेट sto-16.196mcu
९७% भरले आहे आज नाझरे ओव्हर फ्लो होऊ शकते

Advertisement

Advertisement


पाऊस-0/376 मिमी
आवक-36.09mcft

Advertisement


कालवा 0av-0
डिस्क:-0.00/av:-0

Advertisement


बहिर्वाह 0.0mcft
mcft मृत सामग्री 200 mcft

Advertisement

थेट सामग्री 588.00 mcft. अशी माहिती नाझरे धरणाचे अधिकारी विश्वस्त पवार यांनी दिली

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published.