पुरंदर तालुक्यातील “या” १५ ग्रामपंचायतीना बंधाऱ्यासाठी मिळणार निधी

Share now

सासवड (प्रतिनिधी) पुरंदर तालुक्यातील १५ ग्रामपंचायतींना आमदार संजय जगताप यांच्या पाठपुराव्यामुळे व पुणे जिल्हा परिषदच्या माध्यमातून पुरंदर तालुक्यातील पाझर तलावासाठी ३ कोटी ४२ लक्ष रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे.

   यामध्ये वाल्हे कामठवाडी साठवण बंधारा ७ लक्ष, पिंगोरी बंधारा २० लक्ष, पिसुर्टी कोल्हापुरी बंधारा २५ लक्ष, आंबोळे बंधारा २० लक्ष, सिंगापूर बंधारा २० लक्ष, पारगाव बंधारा २० लक्ष, उदाचीवडी बंधारा २८ लक्ष, वाघापूर बंधारा २५ लक्ष, आंबळे बंधारा ३५ लक्ष, गुरोळी बंधारा २० लक्ष, पानवडी पाझर तलाव २० लक्ष, बोपगाव पाझर तलाव १५ लक्ष,  पिसुर्टी पाझर तलाव २५ लक्ष, राजेवाडी गावपाझर तलाव २० लक्ष, राजुरी भगत वस्ती पाझर तलाव १७ लक्ष, असा  ३ कोटी ४२ लक्ष रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे.

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *